VABILO K BRANJU KNJIGE "SVET, KI SE SLIŠI"


Dne 24. aprila 2019 je izšla knjiga "SVET, KI SE SLIŠI: Razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani". "SVET, KI SE SLIŠI", je knjiga o izkušnjah, ki jih naša družba večinoma razume kot halucinacije. V tej knjigi jim rečemo glasovi, videnja in druge nenavadne zaznave – saj so resnične za osebe, ki jih doživljajo, ne pa nujno tudi za druge ljudi v njihovi neposredni okolici. Knjiga se torej ukvarja z raziskovanjem glasov – od tod tudi njen naslov – in podpornega dela z ljudmi s to izkušnjo, ki ga razvija projekt Slišanje glasov Slovenija. Knjigo sta uredila Bojan Dekleva in Juš Škraban, posamezna njena poglavja je pripravilo sedem podpisanih in 14 anonimnih avtoric in avtorjev, oblikovala pa jo je Ana Baraga. Knjiga opisuje večletno uvajanje podporne dejavnosti (za ljudi, ki slišijo glasove), ki je za Sloveniji nova, v mnogih drugih evropskih državah pa ima že daljšo tradicijo. Monografijo izdajajo Pedagoška fakulteta v Ljubljani, društvo Kralji ulice in društvo Slišanje glasov Slovenija, založila pa jo je Pedagoška fakulteta v Ljubljani.

Knjiga je razdeljena na dva, približno enako obsežna dela. Prvi je znanstveno teoretičen in raziskovalen ter prinaša poleg poglobljenega pregleda tujih študij še prikaz izvirnega domačega raziskovanja, tako raziskovanja pojavnosti slišanja glasov v (pretežno študentski) populaciji, kot raziskovanja možnosti podpornega dela z ljudmi, ki imajo take izkušnje. Osrednja pozornost je tu namenjena organiziranju in izvajanju podpornih skupin po modelu mednarodnega gibanja Hearing voices, dodatno pa knjiga prikazuje še individualno podporno delo ter delo skozi gledališki in gibalni medij. Drugi del knjige je dokumentaren (in mestoma umetniški). Sestavljajo ga osebne pripovedi 19 oseb, deloma poimenovanih z imenom in priimkom, deloma pa s psevdonimom. Te pripovedi so zelo različne: nekatere ciljajo na bolj celovit (večinoma prvoosebni) opis življenja oseb, druge se osredotočajo na posamezne dogodke ali obdobja v življenju. Besedila so prispevali avtorji in avtorice, od katerih so nekateri bili v psihiatričnih obravnavah, bili hospitalizirani v psihiatričnih bolnišnicah in jemali psihiatrična zdravila, drugi pa teh izkušenj niso imeli. Ta del knjige govori predvsem o veliki raznolikosti pojava slišanja glasov in podobnih izkušenj ter daje poudarek na življenjski kontekst teh izkušenj. Ta drugi del knjige dopolnjuje nad 20 krajših prispevkov v obliki pesmi ali poezije v prozi.

Knjigo lahko naročite tako, da izpolnite naročilnico. Izpolnjeno naročilnico z željeno količino izvodov pošljite po pošti na naslov "Pedagoška fakulteta (mag. Lea Vrečko), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana" ali pa po elektronski pošti na zalozba@pef.uni-lj.si.


VABILO NA ENODNEVNI SEMINAR Z DIRKOM CORSTENSOM: INDIVIDUALNO, SKUPINSKO IN SKUPNOSTNO PODPORNO DELO Z LJUDMI, KI SLIŠIJO GLASOVE,IMAJO VIDENJA ALI NENAVADNA PREPRIČANJA,


Vabimo vas na enodnevni seminar, ki ga bo izvajal nizozemski psihiater in psihoterapevt Dirk Corstens. Seminar bo potekal v Ljubljani, 25. aprila 2019. Več o vsebini in poteku seminarja preberite tukaj. Če ste zainteresirani, izpolnite prijavnico in nam jo pošljite na slisanjeglasov@gmail.com.


VABILO V ŠOLO ZA FACILITATORJE (POVEZOVALCE) PODPORNIH SKUPIN


Projekt Slišanje glasov že nekaj let organizira podporne skupine za ljudi, ki slišijo glasove, imajo videnja in ostale nenavadne izkušnje. Te skupine niso osnovane na vlogi nekega poklicnega strokovnjaka, ki bi delil nasvete ali kaj podobnega. Ker združujejo ljudi s podobnimi izkušnjami, so skupine prostor za medsebojno podporo, ki si jo dajejo strokovnjaki iz lastnih izkušenj.

V podpornih skupinah izmenjujemo izkušnje o načinih reševanja problemov, učimo se poslušati drug drugega in govoriti o naši lastni izkušnji. Čeprav se pogovarjamo o najrazličnejših temah, ki se tičejo našega vsakodnevnega življenja, pa so podporne skupine tudi varen prostor za pogovor o glasovih, ki jih nekateri ljudje slišijo (drugi v njihovi okolici pa ne); o videnjih (ki jih nekateri vidijo, drugi v njihovi okolici pa ne); in ostalih podobnih izkušnjah, ki so lahko zelo prijetne ali pa zelo nepodporne in zoprne. O njih je v današnji družbi navadno težko govoriti in biti slišan, ne da bi te izkušnje ljudje že vnaprej razumeli kot bolezenske.

Teme, o katerih se pogovarjamo na podpornih skupinah, nikoli niso vnaprej določene, pač pa jih najdemo skupaj, saj so vsakič sproti nove – odvisne so predvsem od tega, kdo je tokrat prišel na skupino. Povezujejo jih »facilitatorji« oz. povezovalci – to so podporne osebe, ki skrbijo, da lahko vsak pride do besede; da se srečanja držijo okvirnega vnaprej dogovorjenega časa trajanja; da ljudje sodelujejo predvsem z deljenjem osebnih izkušenj ipd. Facilitatorji so lahko ljudje s prvoosebno izkušnjo glasov in drugih podobnih zaznav, lahko so to družinski člani teh oseb, lahko pa to vlogo zavzamejo tudi poklicni strokovnjaki na področju duševnega zdravja.

Na podlagi več kot štiriletnih izkušenj organiziranja podpornih skupin smo si zamislili nekaj »kompetenc« podpornih oseb, ki povezujejo skupine. Hkrati bi lahko rekli, da so to tudi zaželene kompetence in naravnanosti vsake osebe, ki se želi spreminjati oz. najti način preživetja v in po neugodnih življenjskih razmerah.

- Kompetenca pozitivne naravnanosti, ki se kaže v tem, da facilitator_ka zna v vsem, kar človek doživlja ali pove, videti nekaj pozitivnega, nekaj, kar je sprejemljivo, iz česar se je mogoče učiti, kar nosi v sebi kal pozitivnega razvoja, itd.

- Kompetenca sprejemanja drugega in samega sebe. Tudi težkih zgodb (travmatskih) in »notranjih zaznav«, tako pri sebi kot v pripovedih drugih.

- Kompetenca »dajanja prostora za ubesedovanje«. Bodisi zgodb (težkih, travmatskih) bodisi notranjih zaznav.

- Kompetenca reči stvarem bolj »JA« kot »NE«. S tem je mišljeno, da odgovoriš na stvari, ki ti jih kdo pove, z »ja«, s sprejemanjem, ne pa z zanikanjem njihove zgodbe, njihovih predlogov, njihove realnosti, njihovih razumevanj in pogledov.

- Razumevanje tega, da se »mora rana spet odpreti« (kot po operacijah, ko dajo v rano kanilo, da lahko steče gnoj ven). Ta misel je v zvezi s tem, da človek velikokrat svoje rane zapre in zapečati, s tem pa zapečati tudi možnosti iskanja rešitev za razne stiske, ki so povezane s temi ranami. In ostane zablokiran v nekem stanju, ki ni najboljše. V takih primerih je treba »rano spet odpreti«, se je spomniti in začeti pogovarjati o njej. Ubesedenje je potrebno, da se lahko spet zaveš takratne situacije, in zavzameš ponovno neko perspektivo do nje, morda drugačno.

- Do vsega tega pa prideš počasi, postopno, po malih korakih, skozi proces, ki ga ni mogoče prehitevati ali preskočiti. Facilitator potrebuje kompetenco razumevanja tega, da gredo stvari skozi proces in po malih korakih, po neki svoji časovni logiki.

- Razumevanje tega, da če človek svojih zgodb noče ali ne more ubesediti, je to morda zato, ker vzdržuje svoje krhko ravnotežje, in ker tega pač še ne more. To je potem način varovanja sebe, kar je treba povsem spoštovati. V takih primerih je morda lažje govoriti o svojih notranjih zaznavah. Facilitator mora razumeti, da gre pri zadržanosti do govorjenja velikokrat za problem strahu in sramu.

- Kompetenca razumevanja, da je ta, zgoraj omenjeni proces, predvsem notranji proces, ki ga od zunaj ni mogoče izsiliti. Mogoče pa je vzpostaviti ugodne pogoje za skupinsko sprejemanje in neobsojanje zgodb in notranjih zaznav ter za deljenje izkušenj in uvidov.

- Kompetenca »želje po več«, po spremembi, po novih načinih življenja in spoprijemanja.

- Kompetenca spodbujanja govorjenja o (travmatskih) zgodbah in (notranjih) zaznavah. Govorjenje je predpogoj za sprejemanje samega sebe in s tem tudi za spreminjanje.

9. aprila bomo organizirali prvo srečanje delovne skupine, ki naj bi se srečevala do septembra in v kateri bi vsi prisotni (ljudje z lastno izkušnjo glasov/videnj itd., njihove podporne osebe in svojci, strokovnjaki na področju duševnega zdravja, …) soustvarili program šole za facilitatorje. Ta se bo začela predvidoma septembra 2019. Za več informacij o začetku delovanja delovne skupine in šole za facilitatorje, in še posebej, če bi želeli sodelovati pri tej delovni skupini, se prijavite na slisanjeglasov@gmail.com. Se vidimo!

Pomembna je situacija sedaj ter pozitivna naravnanost v iskanju poti iz preobčutljivosti v tenkočutnosti, k opolnomočenju za življenje.


VABILO NA DVODNEVNI SEMINAR Z WILLOM HALLOM: ŽIVETI S SAMOMORILNIMI MISLIMI in OPOLNOMOČENJE IN OPTIMIZACIJA JEMANJA ZDRAVIL


Vabimo vas na dvodnevni seminar s prvoosebnim strokovnjakom iz Združenih držav Amerike. Seminar bo potekal v Ljubljani, 8. in 9. decembra 2018. Več o vsebini in poteku seminarja preberite tukaj. Če ste zainteresirani, izpolnite prijavnico in nam jo pošljite na slisanjeglasov@gmail.com.


RAZISKAVA O OPUŠČANJU ANTIPSIHOTIČNIH ZDRAVIL


Ste že kdaj prekinili ali poskušali prekiniti z jemanjem antipsihotičnih zdravil? Na spodnji povezavi lahko s tem, da izpolnite anonimni vprašalnik, pomagate pri boljšemu razumevanju tega procesa. Vprašalnik po svetu izpolnjujejo osebe, ki so bodisi poskusili bodisi dokončno prekinili z jemanjem antipsihotikov. Študijo opravlja Will Hall, strokovnjak iz lastne izkušnje tako težav v duševnem zdravju kot tudi opuščanja psihiatričnih zdravil, ki smo ga že večkrat gostili v Sloveniji. Vprašalnik je v angleščini in je dostopen na naslednji povezavi: http://www.antipsychoticwithdrawalsurvey.com/


VABILO NA GLEDALIŠKO PREDSTAVO SLIŠANO ŽIVLJENJE - 20. 4. 2018 OB 19H V KRANJU (HIŠA LAYER)


Po več kot uspešni premieri, ki je bila oktobra prejšnje leto, se gledališka predstava Slišano življenje vrača na oder! Tokrat v okviru festivala Integra v Kranju. Predstava je nastala iz sodelovanja članic in članov podpornih skupin projekta Slišanje glasov in odrske umetnice Maje Dekleva Lapajne ter plesalca Norberta Svena Föja. Predstava bo v petek, 20. 4. 2018, ob 19.00 v Hiši Layer, na stolpu Škrlovec. Vas zanima, kako se sliši življenje? Vljudno vabljeni in vabljene!


VABILO NA PROJEKCIJO FILMA "METTEJINI GLASOVI" V SLOVENJ GRADCU


Na vabilo enote društva Ozara Slovenija iz Slovenj Gradca bomo v sredo, dne 21. 2. 2018, predvajali film "Mettejini glasovi". Projekcija bo ob 11.00 v knjižnici Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu. Po projekciji sledi pogovor o filmu, o slovenski mreži podpornih skupin za slišanje glasov in morda še o čem. Vljudno vabljeni in vabljene! Tukaj si lahko pogledate intervju o slišanju glasov z Laro Brglez na KTV Dravograd.


VABILO NA PRVO SREČANJE PODPORNE SKUPINE ZA SLIŠANJE GLASOV V KRANJU


Slovenski mreži podpornih skupin za slišanje glasov in druge nenavadne izkušnje se pridružuje skupina v Kranju. Prvič se bo skupina dobila 1. februarja in morda nadaljevala s srečanji, če bo za to interes. Letak za prvo srečanje najdete tukaj. Vljudno vabljeni in vabljene!


VABILO NA SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA


V okviru svetovnega dneva duševnega zdravja bomo v torek, 10. oktobra, pripravili dve aktivnosti. Od 10.00 do 14.00 bo na Prešernovem trgu stala stojnica z informativnim materialom o slišanju glasov in našemu projektu. Ob 20.00 pa vas vabimo na gledališko predstavo Slišano življenje , ki je nastala iz sodelovanja članic in članov podpornih skupin projekta Slišanje glasov in odrske umetnice Maje Dekleva Lapajne ter plesalca Norberta Svena Föja. Predstava bo v Dijaškem domu Ivana Cankarja (na Poljanski cesti 26 v Ljubljani), v dvorani Kreatorij. Več o predstavi lahko preberete tukaj. Vljudno vabljeni in vabljene!


VABILO NA SEMINAR Z WILLOM HALLOM: ŽIVETI Z DUŠEVNO RAZLIČNOSTJO – PSIHOZA IN DRUŽINSKO OKREVANJE


Vabimo vas na enodnevni seminar o slišanju glasov s prvoosebnim strokovnjakom iz Združenih držav Amerike. Več o vsebini in poteku seminarja preberite tukaj. Če ste zainteresirani, izpolnite prijavnico in nam jo pošljite na slisanjeglasov@gmail.com.


Vabilo na SVETOVNI DAN SLIŠANJA GLASOV

14. september se od leta 2006 praznuje kot svetovni dan slišanja glasov. Na ta dan na različnih delih sveta še okrepijo svoje dejavnosti različne organizacije in posamezniki, ki predstavljajo drugačen pogled in pristop k izkušnjam, ki so v naši kulturi največkrat razumljene kot psihotične.
Program Slišanje glasov - Slovenija vas vabi, da se pridružite aktivnostim, ki jih v Ljubljani organiziramo na svetovni dan slišanja glasov, v četrtek, 14. septembra.

Dan začnemo s stojnico na Prešernovem trgu, ki bo tam stala med 11. in 15. uro. Na stojnici bomo imeli informativni material, povezan s slišanjem glasov in drugimi nenavadnimi izkušnjami ter informacije o našem "Programu psihosocialnega svetovanja, informiranja in terenskega dela Slišanje glasov", ki ga izvajamo preko društva Kralji ulice.
Ob 19. uri sledi projekcija ameriškega dokumentarnega filma Zdravilni glasovi (s slovenskimi podnapisi). Dogodek se bo odvil v Knjižnici Jožeta Mazovca v Mostah. Film spremlja zgodbe treh ljudi, ki skušajo živeti pomensko vsakodnevno življenje s svojimi težkimi psihičnimi izkušnjami. Film dopolnjuje zgodbe ljudi z intervjuji z najrazličnejšimi strokovnjaki in s tem ponuja globok uvid in kritiko (ameriškega) sistema duševnega zdravja ter predstavlja zanimive alternative. Projekciji filma sledi pogovor.


VABILO NA DVODNEVNI SEMINAR: SPREMINJANJE ZGODBE - DANSKE IZKUŠNJE IN PRISTOPI K SLIŠANJU GLASOV


Vabimo vas na dvodnevni seminar o slišanju glasov s strokovnjaki iz Danske. Več o vsebini in poteku seminarja preberite tukaj. Če ste zainteresirani, izpolnite prijavnico in nam jo pošljite na slisanjeglasov@gmail.com.


Članek Dorotheje Buck

Tule je objavljen članek gospe Dorotheje Buck, ki bo 5. aprila 2017 praznovala 100 let življenja. V svojem prispevku se kot zgodovinska priča spominja svojih psihiatričnih obravnav od leta 1936 do leta 1959, med drugim tudi prisilnih zdravljenj in prisilne sterilizacije. Svojemu prispevku je dala naslov »70 let izkušenj in pričevanj o prisili v nemških psihiatričnih ustanovah«. Besedilo je prevedel Tone Vrhovnik Straka in ga objavil na svojem blogu.


Vabilo na PREDELANO ŽIVLJENJE

Vas zanima kako se bodo izkušnje in zgodbe slišalcev glasov preobrazile v umetniški dogodek? Toplo vabljeni na Predelano življenje in Slišanje glasov. Ali pa na predelano slišanje in glasove življenja. Ali pa na predelane glasove in slišanje življenja? Pridite 12. aprila 2017 ob 20.00 v KUD France Prešeren, Karunova 14 v Ljubljani!
Več si lahko preberete tukaj.

Vabilo na ODPRTO SREČANJE podpornih skupin za slišanje glasov

Projekt Slišanje glasov v torek 20. decembra 2016 ob 18.30 h organizira ODPRTO SREČANJE članov in članic svojih podpornih skupin in obiskovalk/cev - podpornih oseb iz javnosti. Dogodek bo potekal v dnevnem centru društva Kralji ulice na Pražakovi 6 v Ljubljani. Po naši kratki predstavitvi in morebitni diskusiji o našem delu sledijo prigrizki in nato – karaoke. Če bo kdo hotel kaj peti … Prispevki v obliki peciva so dobrodošli. Za več informacij lahko pišete na slisanjeglasov@gmail.com.

Intervju z Willom Hallom

Na portalu MMC je bil objavljen dolg intervju z Willom Hallom z naslovom "Simptomi, kot je slišanje glasov ali pa strah pred ljudmi, bi bili v neki drugi kulturi povsem normalni". Celoten intervju si lahko preberete na tej povezavi.

Izšla je knjiga »Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil«

Izšla je knjiga z naslovom "Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode" avtorja Willa Halla. Knjigo lahko naročite po pošti s plačilom s položnico za ceno 5 €, če nam pošljete svoje ime in naslov na slisanjeglasov@gmail.com, ali pa za 3 €, če jo pridete osebno iskat v prostore dnevnega centra društva Kralji ulice na Pražakovo 6 v Ljubljani v času odprtosti (10-12 h, 14-16 h ob delovnikih).

Srečanje mreže

V začetku decembra 2016 je v Ljubljani potekalo dvodnevno srečanje članov mreže Z Balkana za slišanje glasov. Sestali smo se predstavniki skupin in organizacij iz Beograda, Sarajeva, Rijeke in Ljubljane. Pogovarjali smo se o situaciji v naših izvornih mestih, o načrtih za skupno delovanje in bodoča srečevanja. Kolegi iz Sarajeva začenjajo s projektom zbirke kratkih video klipov na temo slišanja glasov.

Intervju z Willom Hallom

Will Hall, ki je konec oktobra 2016 v Ljubljani imel dvodnevni seminar (na temi Zmanjševanje škode pri prenehanju jemanja psihiatričnih zdravil in Nova medkulturna razumevanja o psihotični izkušnji in duhovnem prebujenju) je imel 5.11.2016 enourni intervju na Radiu študent. Govoril je predvsem o svojem življenju.

Intervju s tremi slišalci glasov

Na Radiu Študent je bil 1. 10. 2016 predvajan intervju s tremi slišalci glasov iz naših podpornih skupin. O svojih izkušnjah so govorili Mark, Mojca in Lara.

Tabor v Dutovljah in film v Sežani

V začetku septembra 2016 je bil v socialno varstvenem zavodu Dutovlje organiziran petdnevni tabor. Zavod je obiskala, tam postavila šotore, kuhala in živela skupina študentk in študentov socialne pedagogike. V okviru tabora je bil 8. 9. 2016 v Kosovelovi knjižnici organiziran ogled danskega filma Mettejini glasovi ter pogovor o slišanju glasov.

Podporna skupina svojcev

V jeseni 2016 se začenja sestajati podporna skupina svojcev ljudi, ki slišijo glasove, imajo vizije ali nenavadna prepričanja. Predvidoma se bo skupina sestajala v Ljubljani, njene članice in člani pa prihajajo iz vse Slovenije. Če vas zanima vključitev, pošljite mejl na naslov slisanjeglasov@gmail.com in boste prejeli informacije o začetku srečevanja skupine.

V oktobru ponovno seminar z Willom Hallom v Ljubljani

Zavod Moja pot v sodelovanju s Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani vabi na seminar, ki ga bo vodil Will Hall, na temi: »Zmanjševanje škode pri prenehanju jemanja psihiatričnih zdravil« in »Nova medkulturna razumevanja o psihotični izkušnji in duhovnem prebujenju«. Več informacij in prijave na penkoj@gmail.com. Lepo vabljeni_e!
Srečanje podpornih skupin za slišanje glasov v Gradzu

V petek 22. in soboto 23. julija se je skupina sedmih članov dveh slovenskih podpornih skupin za slišanje glasov odpravila v Graz, kjer je potekalo srečanje podpornih skupin za slišanje glasov Avstrije in Slovenije. Več o druženju si lahko preberete tukaj.

Ogled filma Mettejini glasovi v Novi Gorici in na PtujuV Novi Gorici bomo v torek, 31. 5. ob 19.uri v prostorih Mladinskega centra Nova Gorica predvajali film Mettejini glasovi.
Teden za tem bo v sredo, 8. 6.ob 19. uri predvajanje filma na Ptuju v Mestnem kinu Ptuj.
Vabljeni!


P.S.: Ker bo celotna ekipa v torek 31. 5. v Novi Gorici in v sredo 8. 6. na Ptuju vas obveščamo, da takrat v Ljubljani izjemoma ne bo dostopna informativno svetovalna dejavnost.Možnost informiranja, svetovanja in vključitve v podporno skupino

V letaku si oglejte podrobnosti o lokacijah in urah našega delovanja!


VIDIM, SLIŠIM IN VERJAMEM STVARI, KI JIH TI NE – RAZUMEVANJE POJAVA SLIŠANJA GLASOV IN SOOČANJE Z NJIMVabimo vas na tridnevni seminar o slišanju glasov s strokovnjaki mednarodne organizacije Intervoice. Več o vsebini in poteku seminarja preberite tukaj. Če ste zainteresirani, izpolnite prijavnico in nam jo pošljite na slisanjeglasov@gmail.com.


Zbiranje sredstev za turnejo slišanja glasov v maju 2016

V maju v Slovenijo (ter v Bosno, Srbijo in Hrvaško) pridejo izvajati delavnice znani obrazi mednarodnega združenja slišanja glasov Intervoice. Dirk Corstens, Rachel Waddingam in Slobodanka Popovič nam bodo predstavili pristope slišanja glasov, svoje izkušnje in delo v praksi. Ker smo kot mreža slišanja glasov Zahodnega Balkana še na začetku razvoja, na portalu Indiegogo zbiramo sredstva, da omogočimo to turnejo.


Povabilo za sodelovanje za vlogo Pripovedovalcev

Preko organizacije ENUSP - Evropska mreža (bivših) uporabnikov in preživelcev psihiatrije smo prejeli vabilo za sodelovanje pri projektu Voices: Collective exploring self-determination. V projektu iščejo osebe, ki bi bile pripravljene v vlogi Pripovedovalcev (Storytellers) ali Dopisovalcev (Respondents) sodelovati v projektu, se udeleževati srečanj v tujini (kjer bi bili vsi stroški plačani s strani organizatorjev). Pozor: Rok prijave je že 11. marec.


Dan shizofrenega fanta

Član podporne skupine v Ljubljani je naredil kratek video o svoji izkušnji, ki ga je poimenoval "Dan shizofrenega fanta". Vabljeni k ogledu. Naš član si želi, da povezavo razpošljete naprej čimveč ljudem.


Vabilo na predavanje in ogled filma Mattejini glasovi v torek, 1. 12. 2015, v Postojni (Čitalnica knjižnice Bena Zupančiča Postojna).

Ogledali si bomo danski kratki film Mettejini glasovi. Film spremlja Mette skozi štiri leta iskanj, v katerih je zapuščala psihiatrijo in dosegala svoje največje cilje. Dobil je nagrado za najboljši tuj film na festivalu Mad in America 2014.
Spoznali bomo način dela podpornih skupin v pogovoru s člani novo nastale skupine v Sloveniji in predstavili gibanje Hearing Voices.

V torek, 1.12.2015 ob 18.uri V ČITALNICI KNJIŽNICE BENA ZUPANČIČA POSTOJNA
POVEZOVANJE NAS ODPIRA K REŠITVAM
Organizira: ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje Dnevni center Postojna.

Informativni letak o slišanju glasov

Pripravili smo informativni letak v zvezi s slišanjem glasov. Letak vabi k vključitvi v podporno skupino za ljudi, ki slišijo glasove, njihove prijatelje in podpornike. Na njem najdete pomembne povezave z drugimi organizacijami in izvori informacij o slišanju glasov.
Prevod in izdaja publikacije "Prijateljstvo je najboljše zdravilo"

Prevedli in izdali smo publikacijo »Friends make the best medicine«, v slovenskem prevodu »Prijateljstvo je najboljše zdravilo«. Knjižico je leta 2006 izdelala in izdala skupina »The Icarus Project« iz ZDA, leta 2013 pa je bila v angleškem jeziku izdana drugič. Ukvarja se predvsem s tem, kako organizirati in začeti s podporno skupino na področju duševnega zdravja, oz. za ljudi, ki imajo »nevarne darove«.
Začetek delovanja podporne skupine

V Ljubljani je začela delovati podporna skupina za ljudi, ki imajo izkušnjo slišanja glasov. Skupina se bo zaenkrat sestajala na 14 dni, in sicer ob torkih ob 19 h. Skupina je še odprta, kar pomeni, da ste novi člani in članice zelo dobrodošli/e. Na skupini se bomo pogovarjali o svojih izkušnjah z glasovi, izmenjevali načine soočanja z glasovi, gledali filme na to tematiko in podobno. Na skupino se lahko prijavite po e-pošti na slisanjeglasov@gmail.com. Dobrodošli!

Sedmi svetovni kongres slišanja glasov v Madridu
6. in 7. novembra bo v Madridu v Španiji potekal sedmi svetovni kongres slišanja glasov. Na njem sodelujejo in govorijo v glavnem ljudje, ki slišijo glasove. Več informacij dobite na strani organizatorjev.
Seminar z Willom Hallom v Ljubljani

Zavod Moja pot v sodelovanju s Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani vabi na seminar, ki ga bo vodil Will Hall, na temi: »Psihosocialna pomoč ljudem s psihološkimi travmatskimi izkušnjami« in »Modeli organiziranja skupin samopomoči«. Več informacij in prijave na penkoj@gmail.com in Facebook strani
Vabilo na dogodek v Ljubljani ob svetovnem dnevu slišanja glasov!

Glasove, ki jih nekdo sliši, drugi pa jih ne, v naši kulturi praviloma jemljemo kot znak duševne bolezni. Drugačno razlago tega fenomena ponuja gibanje Hearing voices (Slišanje glasov), ki slišanje glasov razume kot pogosto človeško izkušnjo, ki je med drugim lahko tudi znak spopadanja s stresnimi življenjskimi situacijami. Ob svetovnemu dnevu slišanja glasov organiziramo projekcijo danskega filma Mettejini glasovi (s slovenskimi podnapisi). Dogodek bo potekal v knjižnici Jožeta Mazovca v Ljubljani, v ponedeljek, 14. 9., ob 19 h. Film govori o 43-letni medicinski sestri Mette, ki je bila 15 let psihiatrična bolnica. Film jo spremlja skozi štiri leta iskanj, v katerih je zapuščala psihiatrijo in dosegala svoje največje cilje. Film je dobil nagrado za najboljši tuji film na festivalu Mad in America 2014. Pogovoru o filmu sledijo informacije o mednarodni mreži Hearing voices in o razvoju gibanja v Sloveniji.
Vabilo na dogodek v Ilirski Bistrici ob svetovnem dnevu slišanja glasov!

Svetovni dan slišanja glasov obeležujemo tudi v Ilirski Bistrici v Domu starejših občanov. Na srečanju, ki bo v torek 15. septembra ob 17 h, se bomo pogovarjali o mednarodnem gibanju »slišanje glasov« ter si ogledali film Mettejini glasovi.