Podporna skupina...

... je skupina, ki združuje ljudi s podobno izkušnjo. V taki skupini si med seboj nudimo čustveno podporo. V podpornih skupinah izmenjujemo izkušnje o načinih reševanja problemov, učimo se tako poslušati drug drugega kot govoriti o naši izkušnji. Podporne skupine predstavljajo zatočišče za ljudi, ki slišijo, vidijo ali doživljajo stvari, ki jih drugi ne in so prostor, kjer se posameznik počuti varnega, cenjenega in spoštovanega.

Načela podpornih skupin

- spoštovanje - raznolike izkušnje in perspektive so vedno dobrodošle v skupinah slišanja glasov. Prepričanja o glasovih in videnjih drugih se ne delijo na bolj/manj pravilna ali celo napačna ampak vsa prepričanja spoštujemo. Vsi člani skupine smo prvoosebni strokovnjaki in imamo znanje, ki ga lahko ponudimo skupini. Člani smo med seboj enakovredni.

- prilagodljivost - vse skupina za slišanje glasov so fokusirane na potrebe in želje svojih članov. Ne fokusiramo se izključno na glasove in videnja - člani se podpiramo, da govorimo o marsikaterem vprašanju, ki ji smatramo za pomembne.

- lastništvo - skupine so osredotočena na slišatelje in delamo na tem, da postanejo v celoti koristne nam. Vsak član ima važno vlogo pri določanju in kreiranju smeri skupine.

- zasebnost – podporna skupina je zasebna, zaupna in vsak se zaveda teh omejitev. Vse, kar je izrečeno v skupini ostane med člani skupine.