Prevod in izdaja publikacije "Prijateljstvo je najboljše zdravilo"

Prevedli in izdali smo publikacijo »Friends make the best medicine«, v slovenskem prevodu »Prijateljstvo je najboljše zdravilo«. Knjižico je leta 2006 izdelala in izdala skupina »The Icarus Project« iz ZDA, leta 2013 pa je bila v angleškem jeziku izdana drugiè. Ukvarja se predvsem s tem, kako organizirati in zaèeti s podporno skupino na podroèju duševnega zdravja, oz. za ljudi, ki imajo »nevarne darove«.

Prijateljstvo je najboljše zdravilo