SEMINAR Z WILLOM HALLOM

Will Hall je mednarodno priznan strokovnjak na podroèju poznavanja neobièajnih duševnih stanj in alternativnih pristopov pomoèi ljudem s psihotiènimi duševnimi motnjami. Predava in svetuje tudi o duševnem zdravju, travmi, družinskem nasilju v družini in možnostih reševanja konfliktov. Njegovo delo je še posebno dragoceno, ker ima lastno izkušnjo. Na poti do okrevanja so mu pomagale organizirana medsebojna pomoè, duhovna praksa in metode celostnega pristopa. Will izvaja terapije, predava in organizira delavnice v ZDA in po svetu za razliène poklicne skupine – zdravnike in druge zdravstvene delavce, socialne delavce, psihoterapevte, pravnike, kot tudi za uporabnike in njihove svojce. Objavlja v razliènih èasopisih (New York Times, Newsweek…) in je reden gost razliènih radijskih postaj v ZDA. Uspešno je zakljuèil diplomo in magisterij iz delovnih procesov. Poleg ostalih izobraževanj je opravil tudi dveletno usposabljanje iz odprtega dialoga pri dr. Jaakku Seikkuli in sodelavcih na Inštitutu za terapijo z dialogom. Predvsem je usmerjen v delo z ljudmi, ki imajo izkušnje s travmo, stigmatizacijo in ekstremnimi stanji zavesti, diagnosticirani kot psihoze. Ukvarja se tudi z organiziranjem skupin pomoèi in razvojem njihove mreže. Njegova usmeritev je vedno širša in vkljuèuje nove poglede na um in na to, kaj sploh pomeni biti èlovek.

Vabilo

Prijavnica