O nas

Smo projektna skupina, ki v Sloveniji razvija nov pogled na slišanje glasov, skladen s tistim, ki ga zastopa mednarodna organizacija Intervoice. V zadnjih letih smo organizirali več javnih dogodkov na to temo, redno objavljali prispevke v rubriki Slišanje glasov v časopisu Kralji ulice, organizirali usposabljanja, začeli z izvajanjem podpornih skupin in podobno.

V letih 2014 in 2015 smo se še kot člani neformalne skupine na delavnicah mednarodne organizacije Intervoice ter sarajevske organizacije Metanoia usposabljali za delo na področju slišanja glasov. Vse nas je ta tematika zanimala že pred tem, in smo tako ali drugače povezani z njo v svojem strokovnem delu ali po svojih osebnih interesih. Skupaj s somišljeniki in somišljenicami iz več držav smo ustanovili mrežo Zahodnega Balkana za slišanje glasov.

Naša dejavnost je bila v letih 2016 in 2017 formalizirana kot program, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Njegov poln naziv je bil PROGRAM PSIHOSOCIALNEGA SVETOVANJA, INFORMIRANJA IN TERENSKEGA DELA SLIŠANJE GLASOV. V letu 2018 aktivnosti projekta prostovoljno ohranjamo predvsem preko delovanja podpornih skupin.

Od leta 2018 do 2020 smo prostovoljno ohranjali aktivnosti projekta predvsem v obliki podpornih skupin, večinoma v Ljubljani.

Leta 2021 in 2023 izvajamo "Program prožne podpore na področju slišanja glasov in drugih duševnih stisk" na področju Mestne občine Ljubljana.


PRETEKLI PROJEKT: Program prožne podpore na področju slišanja glasov in drugih duševnih stisk" (financira: Mestna občina Ljubljana)


V letu 2023 društvo ponovno izvaja program, v okviru katerega so vključene naslednje redne aktivnosti:
- podporne skupine za ljudi, ki slišijo glasove in imajo druge nenavadne izkušnje
- podporne skupine za njihove svojce
- individualno terensko delo

V zgoraj navedene dejavnosti se vključite tako, da pokličete na telefon 068 154 659 (vsak delovnik od 9.00 do 13.00) ali pišete na mail slisanjeglasov@gmail.com.PRETEKLI PROJEKT: "Umetnost glasov - umetnost kot medij za podporo slišalcem glasov in drugim" (Art of voices - art as a medium of support for voice hearers and other mental health care users) (ERASMUS+)


V letih 2022 in 2023 Društvo Slišanje glasov sodeluje v ERASMUS+ projektu z naslovom “Umetnost glasov – umetnost kot medij podpore slišalcem in slišalkam glasov in drugim osebam, ki uporabljajo storitve služb za duševno zdravje“ (po angleško "Art of voices- art as a medium of support for voice hearers and other mental health care users"). V projektu sodelujejo še organizacije iz štirih drugih držav, Srbije, Hrvaškem, Bosne in Hercegovine ter Velike Britanije.


PRETEKLI PROJEKT: "Community Mental Health practices in ex-Yugoslavia" (ERASMUS+)


Društvo Slišanje glasov (ki se je razvilo iz projekta Slišanje glasov pri društvu Kralji ulice; s kratico DSG) v obdobju 2019-2021 sodeluje v projektu "Community Mental Health practices in ex-Yugoslavia", ki je financiran v shemi Erasmus+. V projektu sodelujemo z nevladnimi organizacijami MET ggz (Nizozemska), Društvom Prostor (Srbija), Društvom Tavan (Bosna in Hercegovina) in zavodom Dom za odrasle osobe “Turnić” – Rijeka (Hrvaška). Projekt se osredotoča na skupnostno usmerjene prakse na področju duševnega zdravja in – v primeru Slovenije - posebej na modele organizacije vrstniškega podpornega dela. Projekt financira Fondacija Tempus.PRETEKLI PROJEKT: Program prožne podpore na področju slišanja glasov in drugih duševnih stisk" (financira: Mestna občina Ljubljana)


V letu 2021 društvo izvaja program, v okviru katerega so vključene naslednje redne aktivnosti:
- podporne skupine za ljudi, ki slišijo glasove in imajo druge nenavadne izkušnje
- podporne skupine za njihove svojce
- mešane podporne skupine za osebe z lastno izkušnjo glasov/drugih zaznav in svojce
- individualno terensko delo

V zgoraj navedene dejavnosti se vključite tako, da pokličete na telefon (vsak delovnik od 9.00 do 13.00) ali pišete na mail slisanjeglasov@gmail.com.PRETEKLI PROJEKT: MREŽA SLIŠANJE GLASOV ZAHODNEGA BALKANA (ERASMUS+)


Projekt Slišanje glasov Slovenija je del Mreže za slišanje glasov zahodnega Balkana, ta pa se umešča v mednarodno mrežo Intervoice, ki vključuje podobne skupine in iniciative iz več kot 30 držav po celem svetu. Balkanska mreža je bila osnovana leta 2015 s strani različnih organizacij, ustanov in posameznikov, ki se v tej regiji zanimajo za drugačne pristope na področju duševnega zdravja. Mrežo sestavljajo Dom Turnić iz Rijeke, Kralji ulice iz Ljubljane, Tavan iz Sarajeva in Prostor iz Beograda. Mrežo trenutno dodatno združuje skupni projekt „West Balkan Hearing Voices Network“, ki poteka v okviru fundacije Tempus (program Erasmus+), trenutno pa v njem sodelujejo Dom Turnić, Kralji ulice in Prostor.

Čeprav v državah bivše Jugoslavije v sistemu skrbi za duševno zdravje prevladujejo velike institucije in medicinski model oskrbe, se stanje na tem področju se počasi izboljšuje, a vseeno počasneje kot v ostalih delih Evrope. Obstaja veliko društev, ki vzpostavljajo mrežo skupnostne skrbi, države so počasi začele procese deinstitucionalizacije, institucije pa postajajo bolj odprte za pristope, ki dopolnjujejo biomedicinske pristope skrbi za duševne stiske. Gibanje Slišanje glasov podpira osebe, ki živijo s temi in podobnimi nenavadnimi izkušnjami in jim nudi priložnost za prevzemanje iniciative za lastno okrevanje. Gibanje vzpostavlja podporne skupine in tako spodbuja izmenjavo izkušenj med ljudmi, ki jih družijo podobne izkušnje. S tem projektom želimo povezati člane podpornih skupin iz treh držav v projektu, da bi vzpostavili globlji stik, delili svoje izkušnje in znanja, se medsebojno podpirali in tako preko projekta izboljšali položaj psihiatričnih uporabnikov v tej regiji. Cilj projekta je tudi zmanjševanje strahov, predsodkov in diskriminatornih praks, ki jih lahko doživljajo ljudje s psihiatričnimi diagnozami.

Projekt vključuje različne aktivnosti, kot so mednarodni projektni sestanki, kratka usposabljanja in obiski, kar so vse dobre priložnosti za globlje spoznavanje ljudi iz podpornih skupin vseh treh držav v projektu. Projekt je namenjen tudi osnovanju idej za razvoj obstoječih aktivnosti v bodoče. Planiramo tudi aktivnosti širjenja idej in rezultatov projekta preko javnih dogodkov in knjige z osebnimi zgodbami članov in članic Mreže.

V okviru projekta smo naredili

predstavitveno zloženko Mreže za slišanje glasov zahodnega Balkana

in prevedli

Strategije za spoprijemanje s slišanjem glasov