MOJA ZGODBA

Na naši domaèi strani bi radi objavili tudi vašo zgodbo v zvezi s slišanjem glasov. Ta je lahko dolga le par vrstic, eno stran ali pa dolga kot roman – vseh bomo veseli. In obiskovalke ter obiskovalci te strani tudi.

V svoji zgodbi lahko napišete kaj o vaših glasovih. Lahko jih imate veliko in ves èas, ali pa malo in ste jih slišali morda le v preteklosti. Kakšni so bili? Moški, ženski ali kaj drugega? Kaj so vam govorili? So bili razloèni ali nerazloèni? So vam bili prijetni ali neprijetni? So vam govorili dobre ali slabe, grozeèe stvari? Morda smešne? Kako ste z njimi živeli, se spopadali, jih sprejeli? Ste se z njimi pogovarjali oziroma ali so se oni hoteli z vami? Kako razumete svoje glasove? Od kod prihajajo in zakaj sploh so? Vse to in še marsikaj drugega nam lahko opišete. Vsega bomo veseli.

Svojo zgodbo napišite na raèunalnik in nam jo pošljite na naslov slisanjeglasov@gmail.com, lahko pa jo zapišete tudi s pisalom na papir in nam ga pošljete v kuverti na naslov:

Slišanje glasov
Kralji ulice
Pražakova 6
1000 Ljubljana

Èe ne bo drugaèe zapisano, bomo razumeli, da se strinjate, da se zgodba objavi na tej domaèi strani ali pa v èasopisu Kralji ulice.

Svoje zgodbe ni treba podpisati, lahko pa dodate ime, pod katerim želite, da zgodbo objavimo.

Komaj èakamo vaših zgodb.

Lara, Hana, Juš in Bojan