SPOROÈILA IZ VESOLJA


Glede tega osebno mislim, da gre za sporoèila iz vesolja. Glasovi so vèasih pozitivni. Èe jim seveda prisluhneš in se ravnaš po njih. Kasneje ugotoviš, da se je splaèalo, in si reèeš, to je bilo to. Vendar se prav tako spominjam primerov, ko so bila sporoèila tudi negativna, dogajalo se mi je, da sem pred izgubo službo slišala glasno predenje maèke, pa èeprav te nisem imela. Nasploh imam maèke rada, vendar me je ta zvok motil. Najbolj pogosto se je dogajalo pred spanjem. Po pripovedovanju prijateljev sodeè je bilo to glede neprijetnosti primerljivo zvonjenju v ušesih. Zvonjenja na lastni koži sicer še nisem obèutila. Mislim, da se naši èuti paè odzivajo na vse, kar prihaja iz vesolja. Pred kratkim sem denimo slišala zvonjenje mojega mobitela, ki je brnel kar nekaj èasa. Ko pa sem ga vzela v roke, sem ugotovila, de me ni nihèe klical in je bil le prisluh. To mi je šlo na živce, zazdelo se mi je, da to ni dober znak in da je nekaj narobe. Èutila sem, da se mi bo zgodilo nekaj slabega. Sporoèila imajo namreè vedno svoj pomen. Lahko »napovejo« npr. nesreèo, bolezen, izgubo ali celo smrt. In res se je pripetilo, da so mi ukradli kljuèe od stanovanja, najbrž zato ker sem jih imela v etuiju, ki je spominjal na majhno denarnico. To mi je povzroèilo škodo – veè kot 100 €. Na sreèo sem imela rezervne kljuèe od stanovanja spravljene pri sosedi in ni bilo treba klicati gasilcev, da bi mi vdrli v stanovanje. Vendar pa sta bili v etuiju Urbana s polnitvijo 15 evrov in zdravstvena knjižica, ki sem jo morala preklicati, za povrh pa je bilo v njem 10 € drobiža, kartica od Leclerca in kartica zvestobe iz lekarne. Novi kljuèi imajo enotno ceno, vsak stane 5 €. Nakup novega kljuèavnièarskega vložka pa znaša vsaj 10 €, da ne omenjam, koliko živcev me je to stalo. Zato dragim bralcem in bralkam odsvetujem, da kljuèe nosijo v etuiju. Bolje, èe jih imajo loèeno. Da pa se vrnem k slišanju glasov – pri mojih 22 letih, in ravno eno leto pred smrtjo pokojnega oèeta, sem v sobi zaslišala trkanje. Ko danes premišljujem o tem, menim, da je trkanje naznanilo, da bo oèe umrl.


SmiljanaObjavljeno v: Kralji ulice, št. 107, april 2015, s.10.