MELBOURNŠKA DEKLARACIJA O SLIŠANJU GLASOV


Ugotovitve kažejo, da:

- Je slišanje glasove običajna človeška izkušnja.

- Nekateri ljudje izkusijo glasove kot boleče in preplavljajoče, medtem ko drugi integrirajo glasove kot normalni del svojega življenja. V prvem primeru lahko slišanje glasov privede do diagnoze duševne bolezni.

- Okrevanje ne pomeni nujno, da se človek znebi glasov. To bolj pogosto pomeni zmanjšanje stiske, ki nastaja s slišanjem glasov in učenje, kako živeti z glasovi, da lahko človek živi polno in sodelujoče življenje.


Verjamemo, da:

- Vsakdo lahko okreva, in da je to, da sistematično gojimo to upanje, osrednjega pomena za okrevanje ljudi.


Zavedamo se, da:

- Obstaja vrsta mitov o slišanju glasov, ki ljudi izolirajo in povzročajo, da se ljudje zapirajo v svet svojih izkušenj.

- Ljudje imajo različna prepričanja o tem, od kod prihajajo glasovi, in imajo tudi pravico do teh prepričanj.

- Izkušnja slišanja glasove je smiselna in je pogosto povezana z bolečimi čustvi, življenjskimi izkušnjami, vključujoč pretekle travme.

- Čemur se včasih reče "pomanjkanje uvida", lahko razumemo tudi kot raznolikost ali kot "nenavadna prepričanja ". Ljudje lahko okrevajo in njihova stiska se lahko zmanjša, ne da bi morali nujno spremeniti svoja prepričanja.

- S pomočjo tistih z lastnimi izkušnjami, so ljudje sposobni, da se rešijo svoje izolacije in se naučijo živeti s svojimi glasovi ter živijo polno in sodelujoče življenje.

- Družina, prijatelji in tisti, ki za osebo skrbijo, lahko tudi doživljajo močno izolacijo kot posledico tega, da njihove ljubljene osebe slišijo glasove, in tudi njim okrevanje ljubljenih oseb močno koristi.

- Dosežemo lahko pomembne izboljšave v sistemih, namenjenih podpori ljudem, da lahko okrevajo v partnerstvu med ljudmi, ki imajo sami izkušnjo slišanja glasov, svojimi družinami, prijatelji in skrbniki, psihiatri. raziskovalci in oblikovalci politik.


Zavzemamo se za:

1. Zagotavljanje pogojev, v katerih bodo ljudje lahko varno govorili o svojih glasovih in drugih nenavadnih izkušnjah.

2. Delovanje, ki bo omogočilo jačanje upanja in priložnost za ljudi, ki slišijo glasove in za njihove družine.

3. Poslušanje izkušenj ljudi, ki slišijo glasove.

4. Delovanje skupaj z, namesto proti glasovom.

5. Spraševanje ljudi o njihovih preteklih travmah in podporno ukvarjanje z njimi.

6. Ukvarjanje z miti in stigmo ljudi, ki slišijo glasove.

7. Podporo ljudem, da bodo razvili spretnosti, ki jim bodo omogočile, da spremenijo svoj odnos z glasovi.

8. Upoštevanje vsebine te deklaracije v postopkih načrtovanja naših dejavnosti.Melbourne-sko deklaracija o slišanju glasov je na svetovnem kongresu slišanja glasov dne 21. novembra 2013 sprejelo in podpisalo 56 organizacij, ki so tako izkoristile priložnost, da javno pokažejo svojo podporo gibanju uporabnikov in spoznanju, da se je pomembno na produktiven način ukvarjati se z izkušnjo slišanja glasov.


Prevedel Bojan Dekleva