GLASOVI: DOBRODOŠLI ALI NEPRIJETNI?

GLASOVI: DOBRODOŠLI ALI NEPRIJETNI?

V marcu letos smo izvedli prvo slovensko anketo o slišanju glasov. Izpolnilo jo je nad 400 oseb, veèinoma ženskega spola, veèinoma študentk in študentov, sicer pretežno iz le ene slovenske fakultete. Kar 43 % teh oseb je odgovorilo, da so že kdaj slišale kak glas (ali glasove), ki jim je rekel vsaj kako besedo ali stavek, pri èemer drugi teh besed niso slišali oziroma ni bilo nikogar zraven, ki bi te besede lahko spregovoril. Èe pa odštejemo tiste, ki se jim je to zgodilo le enkrat ali dvakrat, še vedno ostane 27 % takih, ki se jim to dogaja obèasno, pogosto ali stalno. Gre torej za izkušnjo, ki je med ljudmi kar pogosta. Najveè od teh, ki so že kdaj slišali kake glasove, je takih, ki so slišali glas svojih lastnih misli. Preostali pa so slišali (po vrstnem redu pogostosti): glasove svojih staršev ali sorodnikov, svoj glas, ki je govoril tuje misli, glasove že umrlih ljudi ali svetnikov in angelov. Redkeje pa so slišali glasove demonov, zlih duhov in drugih. Veèina (56 %) tistih, ki so slišali glasove, je slišala vedno isti glas, manj kot polovica pa veè glasov, dva, tri, štiri ali veè. Veèina je slišala, kot da glasovi prihajajo iz njihove glave ali ušes, manjši del pa kot da prihajajo od zunaj. Veliki veèini so bili ti glasovi prijetni in dobrodošli, manjšemu delu (malo nad 10 %) pa so bili zoprni, vsiljivi, nadležni in bi si jih želeli utišati ali se jih znebiti. Samo pet oseb od 140, ki so slišali glasove, je že iskalo kako strokovno pomoè v zvezi s tem, šest pa jih še ni iskalo take pomoèi, vendar bi si jo želeli.

Taka je govorica številk. Kako pa se to zares èuti in dogaja v posameznikovi izkušnji? Bralkam in bralcem predlagamo, da nam opišete svoje izkušnje z glasovi. Pišite nam na naslov slisanjeglasov@gmail.com ali na poštni naslov Kralji ulice, Pražakova 6, 1000 Ljubljana, z dopisom »slišanje glasov«. Èe se boste s tem strinjali, bomo vaša mnenja in izkušnje z glasovi objavili v tej rubriki.


Bojan DeklevaObjavljeno v: Kralji ulice, št. 108, maj 2015, s.26.